info@kinderlogopediedebetuwe.nl Ma, Wo, Vrij 8.00 - 17:00

Wat kunt u verwachten tijdens een logopedische behandeling

Heeft u een eerste afspraak? Of wilt u weten wat u kunt verwachten?

Op deze pagina leest u hier meer over


Logopedist helpt kind met uitspraak

Intake

Bij de aanmelding van uw kind worden enkele gegevens van u genoteerd en wordt een eerste afspraak ingepland. Tijdens de eerste sessie vindt het intakegesprek plaats. Dit is een kennismakingsgesprek waarbij de logopedist vragen zal stellen over de achtergrond en het ontstaan van de klachten.

Tevens neemt onze logopedist uw gegevens op ten behoeve van de zorgverzekering en maken we afspraken met u ten aanzien van informatievoorziening, toestemming en wie er inzage mag hebben in het dossier van de cliënt.

 

 

 

Observatie en/of onderzoek

Na het intakegesprek volgt een tweede afspraak waarbij de logopedist uw kind zal observeren. Dit geeft uw kind tevens de tijd om aan de omgeving te wennen. Mocht de logopedist het nodig vinden, dan volgt er een logopedisch onderzoek (één tot enkele sessies). Onze praktijk beschikt over diverse onderzoeksmaterialen . Een logopedisch onderzoek bij kinderen gebeurt altijd op een prettige speelse manier, waarbij uw kind niet het gevoel heeft dat het onderzocht wordt.

Na observatie en/of onderzoek worden de resultaten met u besproken. U krijgt een advies om wel of geen behandeling te starten. Indien behandeling geadviseerd is, en u akkoord bent , wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling

Indien u akkoord bent met het behandelplan, zullen er vervolgsessies gepland worden. Afhankelijk van de ernst van het probleem vinden er één of twee behandelingen per week plaats. Er wordt in overleg gekozen voor een dag en tijdstip die u uitkomt. Aan het eind van elke behandeling, zullen wij enkele opdrachten voor thuis meegeven. Het thuis oefenen met uw kind is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de logopedische behandeling.

 

 

Huisarts informeren

Evaluatie

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze behandeling en over de wijze waarop wij uw kind benaderen. Regelmatig vindt er een evaluatie van het behandeldoel plaats. Tijdens de evaluatie kunt u ook feedback geven over de wijze van behandelen en uw verwachtingen. Daarnaast kan ook de logopedist merken dat de methode niet aansluit bij uw kind. We zullen dit met u bespreken en de methode aanpassen. Periodiek informeren wij de verwijzer (veelal uw huisarts) over de voortgang van de behandeling, tenzij u hier geen toestemming voor verleend.

 

 

 

Afronding

De behandeling wordt succesvol afgerond indien er geen hulpvraag meer aanwezig is en/of er geen logopedische indicatie is voor verdere behandeling. Daarnaast kan de behandeling ook worden afgerond op initiatief van de logopedist. Dit kan om bijvoorbeeld de volgende redenen:

  • De logopedist heeft de verwachting dat verdere logopedische behandeling geen positief effect heeft op de hulpvraag.
  • U bent drie keer of vaker niet verschenen op uw afspraak zonder tijdige afmelding.
  • De zorgnota's worden niet (of niet tijdig) betaald.