info@kinderlogopediedebetuwe.nl Ma, Wo, Vrij 8.00 - 17:00

Wat zijn auditieve verwerkingsproblemen?

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met het horen en verstaan, ondanks een normaal gehoor.

Wanneer de problemen vroegtijdig gesignaleerd worden, is de kans op ernstige spraak- en/of taalproblemen en leerproblemen kleiner. Ondanks een normale intelligentie ondervinden kinderen met auditieve verwerkingsproblemen vaak problemen op school. Ze hebben vaak moeite met het uitvoeren van klassikale opdrachten.

Symptomen

De volgende symptomen kunnen een uiting zijn van audiitieve verwerkingsproblemen:

  • Moeite met de auditieve synthese en analyse (hakken en plakken).
  • Moeite met het onderscheiden van verschillende spraakklanken.
  • Gedrag is vergelijkbaar als een slechthorend kind, ondanks normaal gehoor.
  • Snel afgeleid, onrustig.
  • Moeite met luisteren in een rumoerige omgeving.
  • Moeite met het verstaan van personen.
  • Verminderde aandacht voor auditief aangeboden informatie.
  • Moeite met het onthouden van lange opdrachten.
  • Zwakke muzikale vaardigheden.

Oorzaken

Het gehoor vangt de geluiden goed op, maar ze worden niet goed verwerkt in de hersenen. De oorzaak hiervan is niet bekend.

Behandeling

Een uitgebreid onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen wordt vaak in een audiologisch centrum afgenomen. De leeftijd waarop dit onderzoek wordt afgenomen is vaak vanaf zes jaar. Wanneer blijkt dat er sprake is van auditieve verwerkingsproblemen wordt logopedische therapie geadviseerd. De logopedist maakt gebruik van de methode LinC (Luisteren in nieuwe Context). Middels dit programma leert het kind strategieën om de auditieve verwerkingsproblemen te compenseren.