info@kinderlogopediedebetuwe.nl Ma, Wo, Vrij 8.00 - 17:00

Wat is een spraakprobleem?

Spraakproblemen Als u kind onduidelijk spreekt of bepaalde klanken niet goed uit kan spreken, noemen we dit een spraakprobleem. De logopedist kan u helpen om de spraak van uw kind stap voor stap te verbeteren.

Symptomen

Een kind leert klanken in zijn ontwikkeling. Alle kinderen vereenvoudigen klanken, aangezien de uitspraak een ontwikkelproces is. Wanneer klanken te lang worden vereenvoudigd of niet worden uitgesproken, kan er sprake zijn van een articulatieachterstand/articulatiestoornis. Er zijn verschillende spraakproblemen, zoals een fonologische en/of een fonetische articulatiestoornis of nasaliteitsstoornis.

  • Bij fonologische articulatieproblemen kunnen de klanken motorisch wel gemaakt worden, maar de klanken worden niet juist gebruikt. De klank wordt vervangen door een eenvoudigere klank. Het kind kan de klank wel los benoemen, maar het nog niet juist toepassen in het woord. Kinderen met een fonologische articulatiestoornis blijven de klanken vervangen, vervormen of laten ze weg op de leeftijd waarop leeftijdsgenoten dit niet meer doen.
  • Bij fonetische articulatieproblemen heeft het kind moeite met de motorische uitvoering van de klank en vervangt deze klank consequent. Slissen of lispelen valt tevens een fonetische articulatiestoornis. Ook hierbij wordt de klank niet op de juiste motorische manier uitgevoerd. Bepaalde klanken, zoals bijvoorbeeld de /s/, wordt met de tong tussen de tanden uitgesproken.
  • Bij een nasaliteitsstoornis klinken de klanken te veel of te weinig door de neus. Er kan sprake zijn van open, gesloten of gemengde neusspraak. Bij open neusspraak ontsnapt er te veel lucht uit de neus. Bij gesloten neusspraak klinkt de neus verstopt. Gemengde neusspraak is een combinatie open en gesloten neusspraak.

Oorzaak

Het is niet exact bekend waardoor een articulatiestoornis ontstaat. Bij een fonologische articulatiestoornis kan het zijn dat een achterstand of een stoornis in de taal van invloed is. Bij een fonetische articulatiestoornis kunnen afwijkende mondgewoonten van invloed zijn. Meer informatie over afwijkende mondgewoonten leest u bij specialisaties. Bij een nasaliteitsstoornis kan onder andere schisis, een vergrote neusamandel of verminderde spierkracht van invloed zijn. De KNO-arts stelt de diagnose. Hieronder staan enkele vaak voorkomende oorzaken:

  • problemen met de spraakontwikkeling door gehoorproblemen
  • duim- of speenzuigen.
  • een stembandaandoening 
  • een te grote neusamandel
  • afwijkingen in het mondgebied 

Behandeling

Een articulatiestoornis is meestal goed te behandelen, zeker als de problemen op jonge leeftijd onderkend worden. Kinderen kunnen hiervoor al voor hun tweede levensjaar terecht bij de logopedist. We gebruiken in de behandeling onder andere de methodes Hodson en Paden, Metaphon, Klassieke articulatietherapie of OMFT. De methodes worden zowel indirect als direct aangeboden. De behandelingen worden spelenderwijs uitgevoerd.
Wanneer een articulatiestoornis niet (tijdig) wordt behandeld kunnen er negatieve gevolgen ontstaan. Het kind kan frustratie ontwikkelen, omdat hij niet begrepen wordt. Hij kan zich alleen voelen, omdat andere hem niet begrijpen. Tevens kunnen er leesproblemen ontstaan. Om te kunnen leren lezen en schrijven moet je kunnen horen uit welke klanken een woord bestaat.