info@kinderlogopediedebetuwe.nl Ma, Wo, Vrij 8.00 - 17:00

Wat is een taalprobleem?

Taalproblemen Als er sprake is van een vertraagde taalontwikkeling kan een kind moeite hebben met het begrijpen en/of uiten van gesproken taal.

Het leren van een taal is vanaf de geboorte een natuurlijk proces. De eerste stap van het ontwikkelen van taal is het begrijpen van woorden en zinnen. De gebeurt al op zeer jonge leeftijd. Zodra het kind het woord vaak te horen krijgt, gaat hij het begrijpen en uiteindelijk nazeggen (imiteren). Vanuit woorden gaat het kind zinnen maken. Het kind leert een taal het makkelijkst in de taalgevoelige periode (0-6 jaar). Wanneer het kind opdrachten niet begrijpt en/of niet, anders of opvallend minder spreekt in vergelijking met leeftijdsgenoten, kan er sprake zijn van een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis.

Symptomen

Ouder(s) en/of verzorger(s), de consultatiebureauarts, de leerkracht of andere personen kunnen twijfels hebben over de taalontwikkeling van het kind. Natuurlijk ontwikkelt elk kind in zijn eigen tempo. De logopedist kan onderzoek doen naar de taalontwikkeling en adviezen geven. Enkele symptomen van een taalachterstand of een taal(ontwikkelings)stoornis zijn:

 • het kind spreekt in korte, onlogische zinnen
 • het kind is slecht verstaanbaar
 • het kind is stil en praat weinig
 • het kind kan zich slecht concentreren
 • het kind begrijpt anderen vaak niet
 • het kind lijkt soms niet te luisteren

Oorzaken

Er kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan een taalachterstand of een taal(ontwikkelings)stoornis. Oorzaken kunnen zijn:

 • gehoorproblemen
 • complicaties bij de geboorte
 • verstandelijke handicap
 • hersenbeschadiging
 • verminderde luisterhouding
 • verminderde concentratie
 • emotionele problemen
 • onvoldoende taalstimulering vanuit de omgeving
 • zwakke aanleg voor taal

Behandeling

De logopedist kan onderzoek doen naar het taalbegrip en de taalproductie (spreken). De logopedist kan op basis van observatie en onderzoek bepalen of er sprake is van een taalachterstand. Wanneer er vermoedens zijn van een taal(ontwikkelings)stoornis zal er een algeheel ontwikkelingsonderzoek worden geadviseerd. Alleen met een juiste diagnose kan de juiste behandeling gegeven worden. Aangezien de taalontwikkeling uitgebreid is, bestaan er veel verschillende soorten therapieën. Het soort therapie is afhankelijk van de leeftijd van het kind, de hulpvraag en op welke taalaspecten de problemen zich voordoen.